Δελτίο Τύπου

Δημοσιοποίηση των λόγων μη συναίνεσης των χρηματοδοτικών φορέων σε προτάσεις ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Ανακοίνωση.

Στο κανάλι της ΕΓΔΙΧ στο youtube https://www.youtube.com/watch?v=PpVtnpda0Q4&t=10s είναι διαθέσιμο το σεμινάριο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2023.

Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/12.10.2022 απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, αναρτώνται με ορθή επανάληψη τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας για το έτος 2022 σε …

Ανακοίνωση για υποβολή προσφορών διαγωνισμού του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. – Announcement for the submission of the tender offers for the Sales and Lease Back Organization (SLBO).

Ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης …