Πρόγραμμα Στήριξης Ενήμερων Στεγαστικών Δανείων από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Μέχρι 31.07.2023 μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικειοθελούς στήριξης από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, για την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την επιδότηση ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης την 30.6.2022) για διάστημα 12 μηνών.

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τ. ΕΓΔΙΧ) συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος ως προς το πρώτο βήμα αυτού που είναι η έκδοση της Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη. Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, οι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, προκειμένου να τύχουν της σχετικής στήριξης.

Από 28 Απριλίου 2023 έχει τεθεί σε εφαρμογή η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2601/Β/21-4-23) για τον καθορισμό κριτηρίων καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών.

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (τ. ΕΓΔΙΧ) αναφορικά με την τεχνική υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης επισημαίνει συγκεκριμένα ως προς:

  • Τις εκκρεμείς αιτήσεις: Όταν ο χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα του ευάλωτου, εμφανίζεται μήνυμα πως εάν επιθυμεί έκδοση της βεβαίωσης για την επιδότηση επιτοκίου, να επιλέξει το κουμπί που εμφανίζεται. Με την επιλογή του, η αίτηση μεταφέρεται αυτόματα στη νέα πλατφόρμα και από εκεί συνεχίζει και ολοκληρώνει τη διαδικασία.
  • Τις μη-επιλέξιμες με βάση τα αρχικά κριτήρια: θα πρέπει οι χρήστες να ξανακάνουν αίτηση ακολουθώντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Καθορισμός κριτηρίων καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων για την επιδότηση επιτοκίου (ΦΕΚ 2601/Β/21-4-23)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ