Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων του Ν.4738/2020 (άρθρο 218)

Ο Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων είναι ένας ιδιωτικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί από το κράτος κατόπιν δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. Ο φορέας αυτός αγοράζει την 1η κατοικία του οφειλέτη και υποχρεούται να τη μισθώσει στον πολίτη για 12 έτη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο. Ο φορέας, κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος. Το Κράτος (ΟΠΕΚΑ) παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία.

Μετά και την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της Πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα ακολουθήσει η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού

Θεσμικό Πλαίσιο
Άρθρο 218 του Νόμου για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας» (Ν. 4738/2020)

Ενημερωτικό Υλικό
Κείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση
Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα (στην αγγλική γλώσσα)