Διαμεσολάβηση

Οι οφειλέτες μπορούν να απευθυνθούν σε έναν πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, ο οποίος αναλαμβάνει ως ανεξάρτητος ενδιάμεσος να παρευρίσκεται σε όλες τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ιδιώτες πιστωτές και στον οφειλέτη και συντελεί στην εύρεση μιας βιώσιμης ρύθμισης οφειλών.
(http://www.diamesolavisi.gov.gr/mitrwo-diamesolavitwn).
Πιο συγκεκριμένα, μετά την υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, οι χρηματοδοτικοί φορείς (δηλ. τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις – Servicers – Funds) μπορούν να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης οφειλών. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί επί αυτής της πρότασης ρύθμισης οφειλών των πιστωτών, αφού εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μπορεί να καταθέσει αίτημα υποβολής για διαμεσολάβηση. Εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που αφορά, τότε ξεκινά η διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4640/2019, με διάρκεια τριάντα (30) ημερών. Εντός αυτής της προθεσμίας, εφόσον επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται επιτυχής. Σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν έχει επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα, δίχως δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.
Ομοίως, κατά τη διαδικασία της εξυγίανσης, μετά την υποβολή της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, ο οφειλέτης, σε συμφωνία με την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων, μπορεί να αξιοποιήσει τη διαμεσολάβηση, με σκοπό να υποστηριχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρα 15-16 του ν.4738/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη διαμεσολάβηση

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα παρακάτω διαδικτυακά σεμινάρια του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»:
8-13/7/2021 - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15)
18-21.5.2021 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15: (Διαπιστευμένος μεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση) – Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (akked.gr)
14-17.6.2021 Διαδικτυακή Μετεκπαίδευση δύο ενοτήτων στη Χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση με βάση τις απαιτήσεις του ν.4738/2020 (άρθρο 15) – Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (akked.gr)