Ηλεκτρονική πλατφόρμα χορήγησης βεβαίωσης χρηματικών οφειλών

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.1, ν.5024/2023 (Α’ 41) φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση βεβαίωσης χρηματικών οφειλών τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε νόμιμη χρήση.
Με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4987/2022 (Α’ 206).
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-khrematikon-opheilon

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Θεσμικό Πλαίσιο
Ν. 5024/2023 - Άρθρο 43-Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών - Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 ν. 4738-2020 (ΦΕΚ Α’ 41)

Ενημερωτικό Υλικό
Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Βεβαίωσης Χρηματικών Οφειλών