Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων διατηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής στο μητρώο περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών