• Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται άμεσα από την παρούσα κατάσταση να καταβάλουν μεταγενέστερα τα χρεολύσια.
    Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις στη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
  • Δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση να διευκολυνθούν ως προς την πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους.
    Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις στη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
  • Παρέχεται σειρά διευκολύνσεων σε ενήμερους δανειολήπτες, από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, που τεκμηριωμένα πλήττονται λόγω της διάδοσης του COVID–19 και των μέτρων αντιμετώπισής του.
    Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις διευκολύνσεις στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).