Η ιστορία μας

H Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συστάθηκε με τον Νόμο 4389/16 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) και στελεχώθηκε στις 31/10/16.
Μάθετε περισσότερα για την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους…

Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης

Στις 1/3/2017 εγκαινιάσαμε το πρώτο Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών με σκοπό να παρέχουμε εξατομικευμένη ενημέρωση και κατά περίπτωση υποστήριξη σε προβλήματα υπερχρέωσης.
Περισσότερα για τα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ…

To όραμα μας

Το όραμα μας είναι να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και για μιά νέα ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα

39.316
Πολίτες που εξυπηρετήθηκαν
50
Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι