Έκτακτες καταστροφές

Καταστροφές από τον σεισμό στο Νομό Ηρακλείου νήσου Κρήτης

 • Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 (ΦΕΚ Β 5029/30-10-2021)
 • Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr, για τη στήριξη νοικοκυριών, ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη.
 • Απόφαση (Αριθμ. ΓΔΟΥ 978) : Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 4618/6-10-2021).
 • Απόφαση (Αριθμ. ΓΔΟΥ 979): Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 4619/6-10-2021).
 • Απόφαση (Αριθμ. ΓΔΟΥ 980): Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 4620/6-10-2021).
 • Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επλήγησαν από το σεισμό στο Νομό Ηρακλείου

Πυρκαγιές 2021

 • Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την αποζημίωση φυτικών μέσων παραγωγής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού
 • Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές (ΦΕΚ Β 4103/8-9-2021)
 • Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική (ΦΕΚ Β' 3951/26-8-2021)
 • Δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών περί υποβολής αίτησης για αποζημίωση στους πληγέντες των πυρκαγιών
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων και καταβολής δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων βεβαιωμένων οφειλών έως τις 3-2-2022, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και έχουν κύρια κατοικία ή κύρια έδρα στην Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (ΦΕΚ 3742/Β΄/12.8.21 και ΦΕΚ 3743/Β΄/12.8.21)
 • Αναστολή, για 6 μήνες, τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές (ΦΕΚ 3744/Β΄/12.8.21)
 • Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών περί αναστολής δανειακών, φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (ιδίως πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων) και λοιπές αποζημιώσεις για πυρόπληκτους
 • Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Φυσικές καταστροφές

Καταστροφές από τον σεισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Αναστολή, για έξι μήνες, διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν.4797/2021 (Α' 66). (ΦΕΚ 1874/Β΄/10-5-2021)

Καταστροφές από τον σεισμό στη Σάμο

 • Παράταση και αναστολή της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων έως τις 30-04-2021, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τον σεισμό στις 30-10-2020 (ΦΕΚ Β΄/4926/09.11.2020).
 • Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Καταστροφές από τον κυκλώνα «Ιανός»

Πλημμύρες στην Εύβοια