Έκτακτες καταστροφές

Φυσικές καταστροφές

Καταστροφές από τον σεισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

  • Αναστολή, για έξι μήνες, διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν.4797/2021 (Α' 66). (ΦΕΚ 1874/Β΄/10-5-2021)

Καταστροφές από τον σεισμό στη Σάμο

        • Παράταση και αναστολή της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων έως τις 30-04-2021, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τον σεισμό στις 30-10-2020 (ΦΕΚ Β΄/4926/09.11.2020).
        • Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Καταστροφές από τον κυκλώνα «Ιανός»

Πλημμύρες στην Εύβοια