Λύσεις - Εργαλεία

Προστασία Κύριας Κατοικίας

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, οι πολίτες μπορούσαν να προστατεύσουν την 1η κατοικία τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών που την απειλούν. Αυτό επιτυγχάνεται με το Ν. 4605/2019 περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία.

Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν τον Αύγουστο και το Νοέμβριο του 2019,  δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού για την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού βαρών και του εντύπου ΑΑ ΓΗΣ).

Επίσης από 18 Νοεμβρίου 2019 έγιναν βελτιώσεις στο Νόμο 4605/2019 προκειμένου περισσότεροι δικαιούχοι να μπορούν να ενταχτούν στις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου. Δείτε τις βελτιώσεις εδώ 

Η ΕΓΔΙΧ έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 26/6/2019

Προχωρήστε στην Αίτηση

Στατιστικά πλατφόρμας

Προστασία από Πλειστηριασμούς

Η προστασία της πρώτης κατοικίας ή/και λοιπής περιουσίας από πλειστηριασμούς επιτυγχάνεται μόνο αφότου ο πολίτης υποβάλλει μια αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικονομικής αδυναμίας του. Αίτηση μπορεί να υποβάλει, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης οφειλών.

Με το άρθρο 74 παρ. 11-16 του Ν. 4690/2020, ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα διενεργηθούν οι πλειστηριασμοί που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-2020, αλλά και αυτοί που είχε προγραμματισθεί να γίνουν από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Ιουλίου 2020. Σημειώνεται ότι τον μήνα Αύγουστο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία οι πλειστηριασμοί δεν διεξάγονται ούτως ή άλλως, οπότε όλοι οι πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν και πάλι από την 1η  Σεπτεμβρίου 2020. Περισσότερα...

Άμεση ενημέρωση και δωρεάν υποστήριξη παρέχεται με ραντεβού στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, καλώντας στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

Πλοηγηθείτε και γνωρίστε βήμα προς βήμα το πλαίσιο του Νόμου ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010).

Κωδικοποιημένος Ν. 3869/2010

Διαδραστική πλοήγηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και έτσι να προστατεύσουν την 1η κατοικία και την επαγγελματική τους στέγη, μέσω της ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών που την απειλούν. Αυτό επιτυγχάνεται με το Ν. 4469/2017 περί Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 30/04/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η ΕΓΔΙΧ έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σύνολο του Νόμου σε διαδραστική πλοήγηση  κάνοντας κλικ εδώ.

Στατιστικά της πλατφόρμας

Ρυθμίσεις Ελευθέρων Επαγγελματιών

Διαβάστε τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για τις νέες ρυθμίσεις ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές  προς το Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ.21 Ν.4469/17. (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών  για Φυσικά Πρόσωπα –Ελεύθερους Επαγγελματίες  Χωρίς  Πτωχευτική  Ικανότητα).

Αιτηθείτε ηλεκτρονικά κάνοντας κλίκ στο κουμπί αυτής της σελίδας.

Μπορείτε συμπληρωματικά να ενημερωθείτε για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και το σύνολο του Νόμου σε διαδραστική πλοήγηση  εδώ.

Σε περίπτωση που ελεύθεροι επαγγελματίες.  πέραν των χρεών στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οφείλουν και σε άλλους ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές κοκ)  μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους συνολικά με το Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010).

Πλοηγηθείτε διαδραστικά στον Ν.3869/2010 εδώ.

Σε περίπτωση που ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν σε  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες-Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) και επιθυμούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος,  να ρυθμίσουν τις οφειλές αυτές δυνάμει του ν.4605/2019 με αίτηση τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. Πλοηγηθείτε διαδραστικά στο Ν.4605/2019 εδώ.

Απευθυνθείτε στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών για πληροφορίες και υποστήριξη. Τηλ. για ραντεβού ΚΕΥΔ: 213.212.57.30 - Email: ocw-info@keyd.gov.gr