Λύσεις – Εργαλεία για την προστασία της 1ης κατοικίας από πλειστηριασμούς

Η προστασία της πρώτης κατοικίας ή/και λοιπής περιουσίας από πλειστηριασμούς επιτυγχάνεται μόνο αφότου ο πολίτης:

Δείτε τα παλαιότερα εργαλεία για την προστασία της 1ης κατοικίας από πλειστηριασμούς