Λύσεις - Εργαλεία ρύθμισης οφειλών και στήριξης της 1ης κατοικίας

1. Διμερείς συμφωνίες με τράπεζες & servicers

2. Ρύθμιση οφειλών με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών

3. Βελτιωμένος εξωδικαστικός μηχανισμός με επιπλέον κούρεμα χρέους ως 28%

4. Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας

5. Στεγαστικό Επίδομα ΟΠΕΚΑ

6. Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία»

7. Πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε τα παλαιότερα εργαλεία για την προστασία της 1ης κατοικίας από πλειστηριασμούς

Ενημερωτικό υλικό

Θεσμικό πλαίσιο