Λύσεις – Εργαλεία για την 1η κατοικία

Στο νέο Νόμο 4738/2020 υφίσταται ειδικές πρόνοιες κρατικής στήριξης – μέριμνας της 1ης κατοικίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων τόσο στο επίπεδο της ρύθμισης οφειλών, όσο και στο επίπεδο της 2ης ευκαιρίας - απαλλαγής οφειλών με ρευστοποίηση της περιουσίας. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει ένα από τα κατωτέρω:

Δείτε τα παλαιότερα εργαλεία για την προστασία της 1ης κατοικίας από πλειστηριασμούς

Ενημερωτικό υλικό

Θεσμικό πλαίσιο