Ευάλωτος οφειλέτης

Στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών εντάσσονται νοικοκυριά με εισόδημα έως 21.000 ευρώ ετησίως και με ακίνητη περιουσία έως 180.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
Πιο αναλυτικά, ως ευάλωτοι οφειλέτες εννοούνται εκείνοι που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, σύμφωνα με τη σήμερα ισχύουσα Υπουργική Απόφαση 71670/2021 (ΦΕΚ Β 4500/29.09.2021) για τον καθορισμό των Όρων και Προϋποθέσεων του Επιδόματος Στέγασης:
Εισοδηματικά κριτήρια
• Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.
• Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
• Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια
Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
Περιουσιακό τεκμήριο: Ως όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα:
• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 10.500 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 14.000 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 17.500 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω: 21.000 ευρώ

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη
Οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά τη Βεβαίωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete
Η Βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Στήριξης της πρώτης κατοικίας τους με τη δυνατότητα επαναγοράς της στο μέλλον μέσω του αναβαθμισμένου Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων.
Σημειώνεται πως η Βεβαίωση εκδίδεται, επίσης, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει κατασχεθεί η κύρια κατοικία τους, πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών ή στον Κώδικα Δεοντολογίας.
Με την υποβολή της αίτησης η πλατφόρμα διενεργεί σχετικούς ελέγχους (π.χ. εισοδημάτων, περιουσίας κ.λπ.), με σκοπό την πρόληψη / αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών. Η Βεβαίωση εκδίδεται εντός 30 ημερών και παραμένει σε ισχύ για 3 μήνες.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Καθορισμός των Όρων και Προϋποθέσεων του Επιδόματος Στέγασης ΥΑ 71670/2021 (ΦΕΚ Β 4500/29.09.2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΛΩΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ