Προστασία πρώτης κατοικίας – Νόμος 3869/2010

Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση στον ν. 3869/2010, η οποία δεν έχει εκδικαστεί ακόμη και έχει λάβει ημερομηνία εκδίκασης μετά τις 15.06.2021, θα έπρεπε έως 15.7.2021 να υποβάλουν αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σκοπός είναι ο επαναπροσδιορισμός των αιτήσεων τους, έτσι ώστε να εκδικαστούν εντός του 2021 και επίσης η επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Στατιστικά πλατφόρμας
Στατιστικά αιτήσεων επαναπροσδιορισμού του Ν.3869/2010 ανά Ειρηνοδικείο

Προστασία Κύριας Κατοικίας

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, οι πολίτες μπορούσαν να προστατεύσουν την 1η κατοικία τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών που την απειλούν (ν. 4605/2019).

Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν τον Αύγουστο και το Νοέμβριο του 2019,  δεν απαιτούνταν πλέον η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού για την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού βαρών και του εντύπου ΑΑ ΓΗΣ).

Επίσης από 18 Νοεμβρίου 2019 έγιναν βελτιώσεις στον ν. 4605/2019 προκειμένου περισσότεροι δικαιούχοι να μπορούν να ενταχτούν στις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου.

Η ΕΓΔΙΧ έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 26/6/2019

Στατιστικά πλατφόρμας

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και έτσι να προστατεύσουν την 1η κατοικία και την επαγγελματική τους στέγη, μέσω της ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών που την απειλούν. Αυτό επιτυγχάνεται με το Ν. 4469/2017 περί Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 30/04/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η ΕΓΔΙΧ έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σύνολο του Νόμου σε διαδραστική πλοήγηση  κάνοντας κλικ εδώ.

Στατιστικά της πλατφόρμας

Ρυθμίσεις Ελευθέρων Επαγγελματιών

Διαβάστε τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για τις νέες ρυθμίσεις ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές  προς το Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ.21 Ν.4469/17. (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών  για Φυσικά Πρόσωπα –Ελεύθερους Επαγγελματίες  Χωρίς  Πτωχευτική  Ικανότητα).

Πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα.

• Πληγέντες από έκτακτες φυσικές καταστροφές
• Πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού