Ενημερωτικό Σεμινάριο 26/6/2019

Τηλ. ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ: 213 212 5730

Υλικό ημερίδας

Καλωσόρισμα, Χαιρετισμοί

Παρουσίαση νομικού πλαισίου για την προστασία κύριας κατοικίας (pdf, video)

Επιλεξιμότητα, παραδείγματα αναφορικά με προστασία κύριας κατοικίας (pdf, video)

Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (pdf, video)