Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 100319 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 100318 ΠΗΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 100317 ΚΩΤΣΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ 100316 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 100315 ΤΟΨΗ ΕΛΕΝΗ 100313 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 100308 …

Μηνιαία Αναφορά Προόδου – Αύγουστος 2023

Σε υψηλότερο επίπεδο το ύψος αρχικών οφειλών που ρυθμίστηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρόλο το γεγονός ότι οι προθεσμίες για την αξιολόγηση της προτεινόμενης …