Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops) προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Υπεύθυνη δήλωση Πίνακας συμμόρφωσης Διευκρίνιση: Προσοχή! Αντί για κράτηση ύψους 0,06% υπέρ …

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου-Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2o θεματικό εργαστήριο του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό»