Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

Απόφαση για την επαναπροκήρυξη και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. …

Ανακοίνωση για υποβολή προσφορών διαγωνισμού του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. – Announcement for the submission of the tender offers for the Sales and Lease Back Organization (SLBO).

Ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης …