Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εξετάσεων με τον πίνακα συμμετεχόντων, οι προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη 29/9/2022 & ώρα 18:00. Οι συμμετέχοντες όπως εισέλθουν στον …

Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 100272 ΖΑΡΚΑΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 100271 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 100268 ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 100266 ΖΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 100265 ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100264 ΔΗΜΑΔΗ ΑΓΛΑΙΑ 100263 …

Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Δίνεται παράταση έως την Δευτέρα στις 12 το βράδυ, ώστε οι υποψήφιοι των εξετάσεων πιστοποίησης αφερεγγυότητας να επανελέγξουν τα, ηλεκτρονικώς υποβληθέντα, δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν, τυχόν, ελλείψεις και αβλεψίες …

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους φακέλους υποβολής ενδιαφέροντος για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Δελτίο Τύπου

Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος Κρατικής στήριξης της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών