Ανακοίνωση

Τίθεται σε εφαρμογή η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων για την επιδότηση …

Ανακοίνωση

Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, των συνυπεύθυνων προσώπων εταιριών που βρίσκονται σε λύση ή εκκαθάριση (ν.5043/2023,ΦΕΚ 91/Α’, άρθ. 75). Ξεκινάμε άμεσα …

Ανακοίνωση για κληρονομικές οφειλές.

«Ενημέρωση ΑΦΜ κληρονόμου για οφειλές αποβιώσαντος, για την υποβολή αίτησης ρύθμισης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4738/2020» Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η προσαρμογή των συστημάτων των πιστωτών του Δημοσίου …