Εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εξετάσεων με τον πίνακα συμμετεχόντων, οι προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη 30/9/2021 & ώρα 18:00 . Παρακαλούμε όπως εισέλθετε στον …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

  100002 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 100005 ΠΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 100006 ΜΕΛΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 100017 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100020 ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100029 ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 100030 ΓΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100037 ΜΕΛΕΜΗ ΜΑΡΙΑ 100038 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100042 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ …

Ανακοίνωση

Δίνεται παράταση έως τη Δευτέρα στις 12 το βράδυ, ώστε οι υποψήφιοι των εξετάσεων πιστοποίησης αφερεγγυότητας να επανελέγξουν τα, ηλεκτρονικώς υποβληθέντα, δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν, τυχόν, ελλείψεις και αβλεψίες …