Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα IV

Ενημερωτική εκδήλωση

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00, η ΕΓΔΙΧ και η KMPG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση προς τους εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών και τα φυσικά πρόσωπα για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του …

Ενημερωτική εκδήλωση

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:30, η ΕΓΔΙΧ και η KMPG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση προς τους επαγγελματικούς φορείς για τις διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, με τη χρηματοδότηση …

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για τις πληρωμές της κρατικής επιδότησης από τα δύο Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Νοέμβριο 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών Πίνακας συμμόρφωσης Υπεύθυνη δήλωση Λήξη υποβολής προσφορών: 10/12/2021

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου για την Ένταξη του Υπουργείου Οικονομικών στο Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση (INFE) και έναρξη του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό