3η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

3η Έκθεση Προόδου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων