Αναστολή επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την αναστολή των μεταχρονολογημένων επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στις πληττόμενες ΚΑΔ τον Απρίλιο) κατά 75 ημέρες, καθώς και διεύρυνση …

Ενημέρωση για Covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι στο site του Υπουργείου Οικονομικών έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα για την ενημέρωσή σας σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19.