Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2021, προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) Υπεύθυνη δήλωση Παράρτημα Α΄

Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ και το χρονοδιάγραμμα της κρατικής επιδότησης