Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Διακήρυξη υπ’ αριθ. Δ 2/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών …

Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενημερώνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την Προκήρυξη του διαγωνισμού …

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την σύμβαση γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Aνάκαμψης

Δελτίο Τύπου: Έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 Ν.4738/2020

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 Ν. 4738/2020, μέσω διεθνούς ηλεκτρονικού …

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTΩΝ ΤΟΥ …