Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

          Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία Εξωδικαστικού Μηχανισμού:

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις πρώτες 125 εβδομάδες λειτουργίας (03/08/2017 - 27/12/2019), τις 98 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών (5/2/2018 - 27/12/2019) και τις 78 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών (27/6/2018 - 27/12/2019), έχουν συνοπτικά ως εξής:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Εκκίνησαν τη διαδικασία 41.952 επιχειρήσεις

- Πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα 10.276 επιχειρήσεις

-  3.218 αιτήσεις υποβλήθηκαν εν συνόλω:

              * Σε διμερή διαπραγμάτευση 855 και

              * Σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές 2.363

- 1.715 βεβαίωση πληρότητας και 583  έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές

-Ολοκλήρωσαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους 433 επιχειρήσεις

 

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

- Εκκίνησαν τη διαδικασία 19.119 Ελεύθεροι Επαγγελματίες

- Πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα 11.567 Ελεύθεροι Επαγγελματίες

-  3.355 αιτήσεις υποβλήθηκαν

- 799 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

- 1.070 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.524

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε δύο (2) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλ. μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id) -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

 

Γ. ΑΓΡΟΤΕΣ

- Εκκίνησαν τη διαδικασία 1.586 Αγρότες

- Πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα 1.134 Αγρότες

-  381 αιτήσεις υποβλήθηκαν

- 157 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

- 144 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

- 1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 231

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε κάθε ΑΦΜ αγρότη (δηλ. προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και κατ' επάγγελμα αγρότης), αντιστοιχεί μία (1) υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε τρεις (3) αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, μία με ΑΑΔΕ και μία με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id) -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και/ή ->
διαπραγμάτευση με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση.