Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση στον ν. 3869/2010, η οποία δεν έχει εκδικαστεί ακόμη και έχει λάβει ημερομηνία εκδίκασης μετά τις 15.06.2021, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σκοπός είναι ο επαναπροσδιορισμός των αιτήσεων τους, έτσι ώστε να εκδικαστούν εντός του 2021 και επίσης η επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Σύμφωνα με τον Νομο 4790/2021 (άρθρο 83, παρ. 1, στοιχείο δ) και την KΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2021 (αρθρο 1, Α/Α 4) παρατείνονται οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Νομου 3869/2010 ως εξής:
1. Περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου λόγω κορωνοιου: σε αυτές τις περιοχές που είχαν προθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα εως 28/2/2021 ή 15/3/2021 ή 31/3/2021, τότε η προθεσμία λήγει την Τρίτη 20/4/2021 στις 23.59 (το βράδυ).
2. Προθεσμίες που εληγαν ημέρα Κυριακή ή αργια: σε αυτές τις περιπτώσεις, σε ολοκληρη την Ελλαδα (δηλ. όλα τα Ειρηνοδικεια) που ειχαν προθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού στις 31/1/2021 ή 28/2/2021 ή 15/3/2021, τότε η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 12/4/2021 στις 23.59 (το βραδυ).

Είσοδος στην υπηρεσία

Ακολουθεί χρήσιμο υλικό για τον νόμο περί επικαιροποίησης των στοιχείων και επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

  • Θεσμικό πλαίσιο

Θ1 Ν. 4745/2020 Άρθρο 1: Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τροποποίηση του Ν. 3869/2010

Θ2 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5278/Β΄/30.11.2020)

Θ3 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 έως και τις 31.1.2021 (ΦΕΚ 6/Α’/15.1.2021)

Θ4 N. 4790/2021, Άρθρο 83 «Παράταση των καταληκτικών προθεσμιών υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου 3869/2010 για συγκεκριμένες περιπτώσεις»

Θ5 KΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2021, Άρθρο 1 (Α/Α 4)

  • Ενημερωτικό υλικό

Ε1 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας (Αιτών)

Ε2 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας (Διάδικοι)

Ε3 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας (Πληρεξούσιος δικηγόρος)

Ε4 Παρουσίαση πλατφόρμας

Ε5 Δ.Ο.Υ. με Δικαστικό Τμήμα

Ε6 Συχνές ερωτήσεις