Χρήσιμο Υλικό για τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και την υποβολή της αίτησης

Σε κάθε σύνδεσμο παρακάτω επισυνάπτεται υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, Ενημερωτικό Υλικό και οι Συχνές Ερωτήσεις.

  • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Θ2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ν.4469/17

Θ3 ΠΟΛ.1105/12-7-17

Θ4 ΠΟΛ.1124/31-7-17

Θ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.32320-1841/10-7-17

Θ6 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΑΟ ΑΡ.30/21-7-17

Θ7 ΚΥΑ 130060 / 29-11-2017 (ΦΕΚ Β 4158)

Θ8 ΚΥΑ.116821/17 (ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ)

Θ9 ΠΟΛ. 1223 / 29-12-2017

Θ10 ΚΥΑ 62134 / 29-12-2017

Θ11 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 1 / 4-1-2018 (ρύθμιση οφειλών 20.000 - 50.000 €)

Θ12 ΠΟΛ. 1055 / 23-3-2018

Θ13 ΠΟΛ. 1075 / 18-4-2018

Θ14 ΚΥΑ 64182 / 15-6-2018

Θ15 ΠΟΛ. 1116 / 19-6-2018

Θ16 ΥΑ 34124/2768 / 19-6-2018 Αύξηση ύψους οφειλών ΚΕΑΟ 

Θ17 Ν. 4549 / 2018

Θ18 ΠΟΛ. 1126 / 3-7-2018

Θ19 ΠΟΛ. 1133 / 17-7-2018

Θ20 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31 / 23-7-2018

Θ21 ΚΥΑ 83588 / 8-8-2018

Θ22 ΚΥΑ 86768 / 21-8-2018

Θ23 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40 / 7-9-2018

Θ24 ΠΟΛ. 1181 / 27-9-2018

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ –ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υ1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ –ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υ5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Φ.Π. ΚΑΙ Ν.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Υ6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΣ Ι

Υ7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΙΙ

Υ8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Y9 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Υ10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Ε1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ε2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ε3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ε4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ε5 ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ε6 ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ε7 ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ν.4469/17

Ε8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ  Ν.4469/17

Ε9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Ν.4469/17

E10 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΑ

Ε11 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ

Ε12 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σ1 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ν. 4469/2017

Σ2 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ 20.000 € ΕΩΣ 50.000€

Σ3 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σ4 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Οφειλών Αγροτών

Σ5 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πλειστηριασμών - Διαταγών Πληρωμών

  • Για τα ερωτήματά σας μπορείτε να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

 ocw-info@keyd.gov.gr

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Σύνδεσμος Υποβολής Αίτησης

Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα όπου θα βρω τον σύνδεσμο υποβολής της αίτησης 

Υλικό για Συντονιστές

Κάντε κλικ για να μεταβείτε στη σελίδα που επισυνάπτεται έντυπο υλικό και οδηγίες συμπλήρωσης του για τους Συντονιστές 

Υλικό για Πιστωτές

Κάντε κλικ για να μεταβείτε στη σελίδα που επισυνάπτεται έντυπο υλικό και οδηγίες συμπλήρωσης του για τους Πιστωτές 

Υλικό για Εμπειρογνώμονες

Κάντε κλικ για να μεταβείτε στη σελίδα που επισυνάπτεται έντυπο υλικό και οδηγίες συμπλήρωσης του για τους Εμπερογνώμονες