Χρήσιμο Υλικό για τους Πιστωτές

Σε κάθε σύνδεσμο της παρακάτω λίστας επισυνάπτεται υλικό υποδειγμάτων αρχείων και οδηγίες συμπλήρωσης του που αφορά τους Πιστωτές:

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΥΠ1. Δήλωση εμπιστευτικότητας

ΥΠ2. Εξουσιοδότηση νομικού προσώπου για την εκπροσώπησή του από φυσικό πρόσωπο

ΥΠ3. Αντιπρόταση αναδιάρθρωσης πιστωτή

ΥΠ4. Πρόταση βοηθού συντονιστή

ΥΠ5. Πρόταση ορισμού συνάντησης

ΥΠ6. Αίτημα παράτασης προθεσμίας

ΥΠ7. Πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα

ΥΠ8. Αίτημα προσκόμισης πρόσθετων εγγράφων – στοιχείων

ΥΠ9. Ένσταση κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΥΠ10. Αίτηση δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

ΥΠ11. Πίνακας αποστολής προσκλήσεων προς οφειλέτες

ΥΠ12. Πίνακας θεσμικών πιστωτών

ΥΠ13. Πίνακας εκπροσώπων θεσμικών πιστωτών

ΟΠ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΟΠ1. Οδηγός Πλατφόρμας OCW_ΕΕ_ΠΙΣΤΩΤΕΣ v.2-1

ΟΠ2. Οδηγός Πλατφόρμας OCW_ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ v.7

ΟΠ3. Οδηγός Πλατφόρμας OCW_ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ_v.8

ΟΠ4. Οδηγός Εφαρμογής ΡΟΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΤΗ

ΟΠ5. Οδηγίες υποβολής επισυναπτόμενων εγγράφων-στοιχείων ελ επαγγελματίες_v_4.0

ΟΠ6. Οδηγίες υποβολής επισυναπτόμενων εγγράφων-στοιχείων ελ επαγγελματίες_v_6.0

 

ΥΠ1. AΦΜ(P)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛ HH_MM_EEEE (v.2.0)

ΥΠ2. AΦΜ_KINHTA_ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ (v 1.0)

ΥΠ3. ΑΦΜ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ v.2.0

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Υλικό
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα με το έντυπο υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τα Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, το Ενημερωτικό Υλικό και τις Συχνές Ερωτήσεις