Χρήσιμο Υλικό για τους Πιστωτές

Στην ακόλουθη λίστα περιλαμβάνονται ενημερωτικό υλικό και υποδείγματα αρχείων με οδηγίες συμπλήρωσης, που αφορούν τους πιστωτές:

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΠ1. Δήλωση εμπιστευτικότητας

ΥΠ2. Εξουσιοδότηση νομικού προσώπου για την εκπροσώπησή του από φυσικό πρόσωπο

ΥΠ3. Αντιπρόταση αναδιάρθρωσης πιστωτή

ΥΠ4. Πρόταση βοηθού συντονιστή

ΥΠ5. Πρόταση ορισμού συνάντησης

ΥΠ6. Αίτημα παράτασης προθεσμίας

ΥΠ7. Πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα

ΥΠ8. Αίτημα προσκόμισης πρόσθετων εγγράφων – στοιχείων

ΥΠ9. Ένσταση κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΥΠ10. Αίτηση δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

ΥΠ11. Πίνακας αποστολής προσκλήσεων προς οφειλέτες

ΥΠ12. Πίνακας θεσμικών πιστωτών

ΥΠ13. Πίνακας εκπροσώπων θεσμικών πιστωτών

ΟΠ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ε1. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ

Ε2. Οδηγός Εφαρμογής ΡΟΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΤΗ

Ε3. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)

Ε4. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ)

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Υλικό
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα με το έντυπο υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τα Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, το Ενημερωτικό Υλικό και τις Συχνές Ερωτήσεις