Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών

Από τις 3/8/2017 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων 

Στο πλαίσιο του Άρθρου 4 παρ.2 του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” και εφόσον παρέρχεται στις 3/8/2017 η τρίμηνη προθεσμία που ορίζει το Άρθρο 22 του ιδίου Νόμου, η Ειδική Γραμματεία παρέχει μέσω αυτού του site την αναγκαία πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης υπαγωγής των επιχειρήσεων στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Η ΕΓΔΙΧ έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει αυτή την πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Ο σχετικός σύνδεσμος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων ενεργοποιήθηκε από τις 3/8/2017 στο κουμπί δεξιά.

Για διαδραστική ενημέρωση και πλοήγηση 7 βημάτων στις πρόνοιες και στη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο.

Για τα ερωτήματά σας μπορείτε να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ocw-info@keyd.gov.gr 

Δήλωση Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αθροιστικά Στατιστικά Στοιχεία

Από 03/07/2017 έως 05/07/2019: για Επιχειρήσεις και Ομόρρυθμους Εταίρους ,
Από 05/02/2018 έως 05/07/2019: για Ελεύθερους Επαγγελματίες και
Από 27/06/2018 έως 05/07/2019: για Αγρότες

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 61.587 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

- Έχουν υποβληθεί 6.861 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

- Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 2.097 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλαδή περίπου 1 στους 3,3 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).


Πατήστε το παραπάνω κουμπί για την Αίτηση Υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
Από τις 3/8/2017 οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις και τη διαδικασία ρύθμισης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και από 2/2/18 οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μπορούν να αιτούνται εδώ
Θεσμικό Πλαίσιο, Υποδείγματα Εντύπων, Ενημερωτικό Υλικό και Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτόν τον σύνδεσμο επισυνάπτεται υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, Ενημερωτικό Υλικό και οι Συχνές Ερωτήσεις