Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών

Από τις 3/8/2017 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων 

Στο πλαίσιο του Άρθρου 4 παρ.2 του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” και εφόσον παρέρχεται στις 3/8/2017 η τρίμηνη προθεσμία που ορίζει το Άρθρο 22 του ιδίου Νόμου, η Ειδική Γραμματεία παρέχει μέσω αυτού του site την αναγκαία πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης υπαγωγής των επιχειρήσεων στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Ο σχετικός σύνδεσμος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων ενεργοποιήθηκε από τις 3/8/2017 στο κουμπί δεξιά.

Για διαδραστική ενημέρωση και πλοήγηση 7 βημάτων στις πρόνοιες και στη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο.

Για τα ερωτήματά σας μπορείτε να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ocw-info@keyd.gov.gr

Πατήστε το παραπάνω κουμπί για την Αίτηση Υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Απο τις 3/8/2017 οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις και τη διαδικασία ρύθμισης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και από 2/2/18 οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές έως 50χιλ στο Δημόσιο και τα Ασφ.Ταμεία, μπορούν να αιτούνται εδώ

Θεσμικό Πλαίσιο, Υποδείγματα Εντύπων, Ενημερωτικό Υλικό και Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτόν τον σύνδεσμο επισυνάπτεται υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, Ενημερωτικό Υλικό και οι Συχνές Ερωτήσεις