Χρήσιμο Υλικό για τους Συντονιστές

Σε κάθε σύνδεσμο της παρακάτω λίστας επισυνάπτεται υλικό υποδειγμάτων αρχείων και οδηγίες συμπλήρωσης του που αφορά τους Συντονιστές:

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΣ 1. Πρακτικό συνάντησης

ΥΣ 2. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§1)

ΥΣ 3. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§3) - Μη ανταπόκριση του οφειλέτη

ΥΣ 4. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§3) - Μη συναίνεση των πιστωτών

ΥΣ 5. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§2 εδ. α΄)

ΥΣ 6. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§2 εδ. β΄)

ΥΣ 7. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§9)

ΥΣ 8. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§11 εδ. β΄)

ΥΣ 9. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§11 εδ. γ΄)

ΥΣ 10. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 11§2)

ΥΣ 11. Πρακτικό περαίωσης

ΟΣ 1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ε1. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Υλικό
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα με το έντυπο υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τα Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, το Ενημερωτικό Υλικό και τις Συχνές Ερωτήσεις