Χρήσιμο Υλικό για τους Εμπειρογνώμονες

Σε κάθε σύνδεσμο της παρακάτω λίστας επισυνάπτεται υλικό υποδειγμάτων αρχείων και οδηγίες συμπλήρωσης του που αφορά τους Εμπειρογνώμονες:

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΕ1. Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών

YE2. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας Ξενοδοχείου με απλογραφικά βιβλία

YE3. Xρηματοοικονομικό Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας Ξενοδοχείου με απλογραφικά βιβλία

YE4. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας Καταστήματος Χρωμάτων με απλογραφικά βιβλία

YE5. Xρηματοοικονομικό Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας Καταστήματος Χρωμάτων με απλογραφικά βιβλία

YE6. Χρηματοοικονομικό Υπόδειγμα Βιωσιμότητας Ξενοδοχείου με Μέσους Κλαδικούς Δείκτες Φόρων Επενδύσεων ΚΚ

YE7. Μέσοι Κλαδικοί Συντελεστές Μελετών Βιωσιμότητας Φόρων Επενδύσεων Ταμειακών Διαθεσίμων

ΟΕ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

E1. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΑ

E2. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΡΟΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

E3. Μέσοι Κλαδικοί Συντελεστές Μελετών Βιωσιμότητας Φόρων Επενδύσεων Ταμειακών Διαθεσίμων

Ε4 Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα Βιωσιμότητας Καταστήμα Χρωμάτων με Μέσους Κλαδικούς Δείκτες Φόρων Επενδύσεων

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Υλικό
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα με το έντυπο υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τα Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, το Ενημερωτικό Υλικό και τις Συχνές Ερωτήσεις