Πρόγραμμα "Γέφυρα"

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, οι πολίτες, που είχαν πληγεί οικονομικά από τις συνέπειες της πανδημίας Covid19, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να ωφεληθούν μέσω της επιδότησης του δανείου τους με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4714/2020. Οι δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης θα κληθούν να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως πλήρωναν μέχρι τώρα, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από την επιδότηση. Περισσότερα

Σημείωση σχετικά με τις καταβολές επιδότησης

Πληρωμές κρατικής επιδότησης

Ημ/νία επιδότησης Ποσό Επιδότησης Αριθμός Δικαιούχων Αριθμός Δανείων
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 1,4 εκατ. Ευρώ 7.685 12.670
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 1,7 εκατ. Ευρώ 9.672 15.892
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 12,3 εκατ. Ευρώ 73.120 114.900
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 15,9 εκατ. Ευρώ 73.233 151.625
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 8,5 εκατ. Ευρώ 50.096 75.632
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10,6 εκατ. Ευρώ 39.102 60.959
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 14 εκατ. Ευρώ 51.595 81.385
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 20,4 εκατ. Ευρώ 73.704 115.447
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 23 εκατ. Ευρώ 75.666 124.340
31 ΜΑΪΟΥ 2021 22,4 εκατ. Ευρώ 75.368 117.545
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 23,7 εκατ. Ευρώ 75.370 118.841
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 23,7 εκατ. Ευρώ 72.581 113.961
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 24,3 εκατ. Ευρώ 72.134 113.514
29 Ιανουαρίου 2021 24,7 εκατ. ευρώ 69.443 110.037
31 Δεκεμβρίου 2020 13,3 εκατ. ευρώ 38.054 57.205
30/11/2020 9,9 εκατ. Ευρώ 26.059 42.449

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Φεβρουαρίου 2022
Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Ιανουαρίου 2022
Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Δεκεμβρίου 2021
Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Νοεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Οκτωβρίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Σεπτεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Ιουλίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Απριλίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Μαρτίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Φεβρουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Ιανουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Δεκεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου για πληρωμές επιδότησης Νοεμβρίου 2020

Στατιστικά πλατφόρμας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έως τις 31 Μαΐου 2021, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είχαν πληγεί οικονομικά από τις συνέπειες της πανδημίας Covid19, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να λάβουν Κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων, για τους επόμενους 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90%.
Περισσότερα…….

Προστασία από Πλειστηριασμούς Κύριας Κατοικίας Οικονομικά Πληγέντων Κορωνοϊού

Οι πολίτες, οι οποίοι έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό μπορούσαν να προστατέψουν την Κύρια Κατοικία τους από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις και πλειστηριασμούς) μέχρι 31/5/2021, υποβάλλοντας αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να λάβουν τη Βεβαίωση Οικονομικά Πληγέντος Οφειλέτη. Περισσότερα