Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία

Από τις 3/8/2020 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ενστάσεις κατά απορριπτικής απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ καθώς και της επιδότησης , υποβάλλονται μόνο στην πλατφόρμα και συγκεκριμένα στο πεδίο Βοήθεια – Υποβολή ερωτήματος, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

Νέο!
Έως τις 31-7-21 οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να προβούν σε επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Στο πλαίσιο του Ν. 4714/2020 - Κεφάλαιο Γ - Συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊου COVID-19, άρθρα 71-83, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει, μέσω του site αυτού, την πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης των δανειοληπτών φυσικών προσώπων.

Η ΕΓΔΙΧ έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Ο σχετικός σύνδεσμος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί από τις 3 Αυγούστου 2020.

Μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, συνδεόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων και επιλέγοντας από την καρτέλα «Βοήθεια» την επιλογή «Ερωτήματα».

Αν το ερώτημά σας αφορά στη διακοπή της επιδότησης στο πλαίσιο του ν. 4714/2020, είναι υπό επεξεργασία. Για τη διερεύνησή του αιτήματός σας, θα ελεγχθούν τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από τους πιστωτές ώστε να διαπιστωθεί εάν εκ παραδρομής υπήρξε η διακοπή της επιδότησης. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σφάλματος τότε η επιδότηση θα επανέλθει αυτόματα.

Θεσμικό πλαίσιο, ενημερωτικό υλικό και συχνές ερωτήσεις
Θεσμικό πλαίσιο ένταξης στη διαδικασία επιδότησης δόσης δάνειων με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία πληγέντων από την πανδημία, ενημερωτικό υλικό και συχνές ερωτήσεις