Χρήσιμο υλικό για τον νόμο της επιδότησης δόσης δανείου και την υποβολή της αίτησης

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε το θεσμικό πλαίσιο, ενημερωτικό υλικό και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση δόσης δανείου.

  • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 Ν. 4714/2020 άρ. 71-83

Θ2 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) (ΦΕΚ 4095/Β΄/23.09.2020)

Θ3 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) (ΦΕΚ 4381/Β’/5.10.2020)

Θ4 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 31/10/2020 για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα "Γέφυρα") (Α36 ν.4734/2020, ΦΕΚ Α΄196/08-10-2020)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ε1 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας

Ε2 Βίντεο υποβολής αίτησης βήμα προς βήμα (πολίτης)

Ε3 Βίντεο υποβολής αίτησης βήμα προς βήμα (σύμβουλος)

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σ1 Βασικές ερωταπαντήσεις

Σ2 Αναλυτικός οδηγός ερωταπαντήσεων ν. 4714/2020

Σ3 Συχνά προβλήματα – λάθη κατά την υποβολή της αίτησης

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού Adobe Acrobat Reader.