Χρήσιμο υλικό για τον νόμο της επιδότησης δόσης δανείου και την υποβολή της αίτησης

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε το θεσμικό πλαίσιο, ενημερωτικό υλικό και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση δόσης δανείου.

  • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 Ν. 4714/2020 άρ. 71-83

Θ2 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) (ΦΕΚ 4095/Β΄/23.09.2020)

Θ3 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) (ΦΕΚ 4381/Β’/5.10.2020)

Θ4 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 31/10/2020 για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα "Γέφυρα") (Α36 ν.4734/2020, ΦΕΚ Α΄196/08-10-2020)

Θ5 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ

Θ6 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δικαιούχους του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ (ΦΕΚ 5101/Β'/19.11.2020)

Θ7 Παράταση προθεσμίας ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και παράταση προθεσμίας έναρξης καταβολής της κρατικής επιδότησης για του δικαιούχους του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ που έχουν εξυπηρετούμενα δάνεια (ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-2020)

Θ8 Επέκταση προθεσμίας επίτευξης ρύθμισης δανείων έως 31-7-2021 μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων και οφειλετών (Άρ. 106-107, Ν.4804/21, ΦΕΚ 90/A’/05-06-2021)

Θ9 Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 (Αρ. 100-101,Ν. 4842/2021, ΦΕΚ 190/Α’/13-10-2021)

Θ10 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 3 μηνών επέκταση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1»

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ε1 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας

Ε2 Βίντεο υποβολής αίτησης βήμα προς βήμα (πολίτης)

Ε3 Βίντεο υποβολής αίτησης βήμα προς βήμα (σύμβουλος)

Ε4 Οδηγίες επανέναρξης επιδότησης

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σ1 Βασικές ερωταπαντήσεις

Σ2 Αναλυτικός οδηγός ερωταπαντήσεων ν. 4714/2020

Σ3 Συχνά προβλήματα – λάθη κατά την υποβολή της αίτησης

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού Adobe Acrobat Reader.