Χρήσιμο υλικό για τον νόμο της επιδότησης δόσης δανείου και την υποβολή της αίτησης

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε το θεσμικό πλαίσιο, ενημερωτικό υλικό και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την επιδότηση δόσης δανείου.

  • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 Ν. 4714/2020 άρ. 71-83

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ε1 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας

Ε2 Βίντεο υποβολής αίτησης βήμα προς βήμα (πολίτης)

Ε3 Βίντεο υποβολής αίτησης βήμα προς βήμα (σύμβουλος)

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σ1 Βασικές ερωταπαντήσεις

Σ2 Αναλυτικός οδηγός ερωταπαντήσεων ν. 4714/2020

Σ3 Συχνά προβλήματα – λάθη κατά την υποβολή της αίτησης

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού Adobe Acrobat Reader.