Γέφυρα 2

Έως τις 31 Μαΐου 2021, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είχαν πληγεί οικονομικά από τις συνέπειες της πανδημίας Covid19, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να λάβουν Κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων, για τους επόμενους 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90%. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη λάβει έγκριση της επιδότησης, μπορούσαν να έρθουν σε συνεννόηση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου, ώστε να ρυθμίσουν τα δάνεια τους και στη συνέχεια να λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 8 μήνες.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
- Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
- Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
- Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
- Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
- Μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κατά το διάστημα της επιδότησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του προβλεπόμενου στην οικεία δανειακή σύμβαση
- Διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, Διαγραφή κεφαλαίου, Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη

Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, για οτιδήποτε ήδη υπάρχει διαθέσιμο σε βάσεις δεδομένων των δημόσιων και ιδιωτών πιστωτών.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή Κρατικής επιδότησης είναι η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία είναι ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση είναι 5:

1. Υποβολή αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών ή της ενιαίας πύλης του Δημοσίου. Η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε την 5η Απριλίου 2021 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.
Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

2. Έλεγχοι επιλεξιμότητας:
Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του δημοσίου και των τραπεζών – διαχειριστών δανείων.

3. Έγκριση επιδότησης:
Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

4. Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων:
Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5. Καταβολή επιδότησης:

 Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 30/6/2021.

 Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31/12/2021.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη λάβει έγκριση της επιδότησης, μπορούσαν να έρθουν σε συνεννόηση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου, ώστε να ρυθμίσουν τα δάνεια τους και στη συνέχεια να λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 8 μήνες.
Το ποσό που κρίνει εφεξής, τη ληξιπροθεσμία του οφειλέτη στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, διαμορφώνεται στο ύψος των δύο μηνιαίων δόσεων.
Στατιστικά πλατφόρμας

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρ. 64-77 ν.4790/21
Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος Γέφυρα 2
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 31/05/2021 για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων (πρόγραμμα Γέφυρα 2) (Νόμος 4799/2021, ΦΕΚ Α΄78/18-05-2021, άρθρο 115)
Νέα ευνοϊκά μέτρα για τους δικαιούχους του Προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 2 (Άρ. 108-109, Ν.4804/21, ΦΕΚ 90/A’/05-06-2021)
ΚΥΑ 96039/2021 (ΦΕΚ 3578/Β΄/4.8.21)
ΚΥΑ 74074/2021 (ΦΕΚ 2668/Β΄/23.6.21)
Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 (Αρ. 102-103, Ν.4842/2021, ΦΕΚ 190/Α’/13-10-2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας
Συχνές ερωτήσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» 30-3-2021
Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» 11-3-2021
Οδηγίες επανέναρξης επιδότησης

Ενστάσεις κατά απορριπτικής απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 καθώς και της επιδότησης , υποβάλλονται μόνο στην πλατφόρμα και συγκεκριμένα στο πεδίο Βοήθεια – Υποβολή ερωτήματος, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.