Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας

           Αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 29/11/2019

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και έχουν συναινέσει στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 51.591 χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 34.397 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες 795 αιτήσεις.

- Έχουν δοθεί 177 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν γίνει αποδεκτές 36 προτάσεις ρύθμισης από τους δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

- Έχει εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 17 πολίτες.