Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας

           Αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 30/6/2020:

  • Συνολικά, 4.755 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τους πολίτες και έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες και στους διαχειριστές δανείων.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 89 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 1,91%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 450 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 10,45%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 3.387 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 247,59%.

  • Συνολικά, 2.449 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα, από τη λήψη της αίτησης του πολίτη.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 65 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 2,73%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 372 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 17,91%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 2.047 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 509,20%.

  • Συνολικά, 1.546 προτάσεις ρύθμισης έχουν αποδεχθεί οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 903 υπολοίπων.

Ο πολίτης αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα / διαχειριστή δανείων, έχει προθεσμία 1 μηνός για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην κρατική επιδότηση.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 88 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 6,04%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 292 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 23,29%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 1.422 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 1.146,77%.

  • Συνολικά, σε 1.444 πολίτες έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση.
    Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει την επιδότηση μέσα σε 1 μήνα, αφότου ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 67 νέες κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 4,87%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 244 νέες κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 20,33%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 1.381 νέες επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 2.192,06%.