Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας

           Αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 28/2/2020:

  • Έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες 2.509 αιτήσεις.

Δηλαδή συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 134 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 5,6%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, υπέβαλαν αίτηση 1.141 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 83,4%.

  • Έχουν ήδη δοθεί 996 προτάσεις ρύθμισης χρέους από τις τράπεζες και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων (σε προθεσμία 1 μήνα).

Δηλαδή συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 72 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 7,8%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 594 νέες προτάσεις, ήτοι αύξηση κατά 147,7%.

  • Οι δανειολήπτες έχουν ήδη αποδεχθεί 481 προτάσεις ρύθμισης και εκκρεμεί η αποδοχή των 515 υπολοίπων (αφότου ο πολίτης λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα, έχει προθεσμία 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί είτε να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην επιδότηση).

Δηλαδή συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 44 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 10%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 357 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 287,9%.

  • Έχει ήδη εγκριθεί η Κρατική επιδότηση σε 420 πολίτες (αφού αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, μετά ο πολίτης αιτείται κρατική επιδότηση του δανείου του. Η ΕΓΔΙΧ εγκρίνει την επιδότηση, μέσα σε 1 μήνα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου).

Δηλαδή συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 116 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 38,1%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 357 επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 566,6%.