Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας

           Αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 30/4/2020:

  • 3.784 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 201 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 5,61%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 586 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 18,32%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 2.416 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 176,61%.

  • 1.758 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τις τράπεζες και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 40 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 2,33%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 230 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 15,05%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 1.356 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 337,31%.

  • 1.077 προτάσεις ρύθμισης έχουν αποδεχθεί οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 681 υπολοίπων.

Ο πολίτης αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα, έχει προθεσμία 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην επιδότηση.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 33 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 3,16%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 247 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 29,76%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 953 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 768,55%.

  • Σε 1.026 πολίτες έχει εγκριθεί η Κρατική επιδότηση.
    Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει την επιδότηση μέσα σε 1 μήνα, αφότου ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 37 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 3,74%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 272 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 36,07%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 963 νέες επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 1.528,57%.