Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας

           Αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 17/1/2020:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα  60.999 ενδιαφερόμενοι χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 40.475 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες 1.688 αιτήσεις.

- Έχουν δοθεί 573 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν γίνει αποδεκτές 213 προτάσεις ρύθμισης από τους δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

- Έχει εγκριθεί η Κρατική επιδότηση σε 118 πολίτες.