Ρύθμιση– απαλλαγή οφειλών (240-420 δόσεις)

Ο νέος νόμος ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020) εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία (1023/2019). Παρέχει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές), είτε μέσω ρύθμισης ή μέσω απαλλαγής. Ειδικότερα:

Α. Ρύθμιση οφειλών: παρέχεται η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές). Η ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει:
• μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
ή
• μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων.
Κατά τις διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες θεσμικούς πιστωτές, οι οφειλέτες δύνανται να αξιοποιήσουν τη διαμεσολάβηση, με σκοπό να υποστηριχθούν για την εύρεση ενός εξατομικευμένου και προσωπικά προσαρμοσμένου πλάνου ρύθμισης και αποπληρωμής οφειλών (με δυνητική μερική ρευστοποίηση περιουσίας).
Β. Απαλλαγή οφειλών (2η ευκαιρία): παρέχεται η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διαγράψουν όλες τις οφειλές τους, έναντι όλων των πιστωτών τους, εφόσον δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης στο δικαστήριο (με ρευστοποίηση της περιουσίας του), με σκοπό να απαλλαχθεί από όλες τις οφειλές και έτσι να λάβει τη 2η ευκαιρία. Περισσότερα...
Πρώτη κατοικία: Στο νέο Νόμο 4738/2020 υφίστανται και ειδικές πρόνοιες Κρατικής στήριξης – μέριμνας της 1ης κατοικίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τόσο στο στάδιο της ρύθμισης οφειλών, όσο και στο στάδιο της απαλλαγής οφειλών (2η ευκαιρία). Περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ