Πρώτη κατοικία

Πιο συγκριμένα:
• Στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
επιδοτούνται για πέντε (5) έτη τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Β. το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.
Δείτε εδώ αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας
Γ. ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.
Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι ενήμερο, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μια βεβαίωση ενήμερων οφειλών, προκειμένου να εκκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Στην περίπτωση δε ληξιπρόθεσμων οφειλών, προηγείται η ρύθμιση αυτών σύμφωνα με τα παραπάνω και εν συνεχεία καταβάλλεται η επιδότηση.

Δείτε εδώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης 

• Στο στάδιο της 2ης ευκαιρίας - απαλλαγής οφειλών με ρευστοποίηση της περιουσίας ή πλειστηριασμού: η πρώτη κατοικία αγοράζεται από ειδικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να μισθώσει την κατοικία στον πολίτη για 12 έτη. Επίσης ο φορέας υποχρεούται να την επαναπωλήσει στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο. Ο φορέας αυτός είναι ιδιωτικός και επιλέγεται από το κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Κράτος παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη (δηλ. το επίδομα στέγασης https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/) για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία.