Θεσμικό Πλαίσιο και Χρήσιμο Ενημερωτικό Υλικό για τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών και για τη διαδικασία της απαλλαγής οφειλών - 2η ευκαιρία

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019
Ν.4738/2020
Μετάθεση έναρξης ισχύος της ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας (ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-2020)
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών
Εξυγίανση Επιχειρήσεων
Απαλλαγή Οφειλών – 2η ευκαιρία
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση νόμου - Αναλυτική παρουσίαση νόμου

Ροή διαδικασιών

Συνοπτικές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το νόμο Ρύθμιση οφειλών - παροχή 2ης ευκαιρίας και για την εξέλιξη των εργαλείων αντιμετώπισης της υπερχρέωσης

Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την έγκαιρη προειοδοποίηση, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, την επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, την εξυγίανση επιχειρήσεων, το μητρώο εμπειρογνωμόνων και την απαλλαγή οφειλών – 2η ευκαιρία

Συχνές Ερωτήσεις κ Απαντήσεις από Ημερίδες