Θεσμικό Πλαίσιο και Χρήσιμο Ενημερωτικό Υλικό για τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών και για τη διαδικασία της απαλλαγής οφειλών - 2η ευκαιρία

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ν.4738/2020
Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019
Μετάθεση ισχύος της ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας του Νόμου 4738/2020
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών
Εξυγίανση Επιχειρήσεων
Απαλλαγή Οφειλών – 2η ευκαιρία
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση νόμου - Αναλυτική παρουσίαση νόμου

Ροή διαδικασιών

Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την έγκαιρη προειοδοποίηση, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, την επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, την εξυγίανση επιχειρήσεων, το μητρώο εμπειρογνωμόνων και την απαλλαγή οφειλών – 2η ευκαιρία

Συχνές Ερωτήσεις κ Απαντήσεις από Ημερίδες
Πρακτικές οδηγίες οριστικής ρύθμισης οφειλών απευθείας με Τράπεζες/Διαχειριστές δανείων
Παρουσίαση «Οδηγίες ρύθμισης οφειλών απευθείας με Τράπεζες/Διαχειριστές δανείων»
Παρουσίαση «Το Ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Προκλήσεις και Λύσεις» (Στην αγγλική γλώσσα)