Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Μπορείτε να δείτε τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την εκάστοτε πλατφόρμα στο πεδίο ενημερωτικό υλικό:
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ
Εφόσον το ερώτημά σας δεν καλύπτεται από τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήματος μέσα στην κάθε πλατφόρμα, στο αντίστοιχο πεδίο ΒΟΗΘΕΙΑ.