Το περιεχόμενο της Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης

Αν έχεις καθυστερήσει δόση του δανείου σου 60ημέρες

Το περιεχόμενο και η φόρμα του εντύπου Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (ΤΟΚ) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του αναθεωρημένου ΚΔΤ. Εφόσον έχει ληφθεί με γραπτή ειδοποίηση μετά από 60 ημέρες καθυστέρησης αποπληρωμής των δόσεων σου είναι σημαντικό να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στην τράπεζα εντός 15 εργάσιμων ημερών (προθεσμία ορισμού "συνεργάσιμου δανειολήπτη" όπως αυτός αποφασίζεται απο το ΚΥΣΔΙΧ). Η προθεσμία κυλάει από την ημέρα παραλαβής του. Αν δεν αποσταλεί υπάρχει κίνδυνος αποχαρακτηρισμού σου απο συνεργάσιμου δανειολήπτη με σοβαρές επιπτώσεις στην προσπάθεια σου να ρυθμίσεις με δικαστικό τρόπο τις οφειλές σου (ο νέος Ν.Κατσέλη έχει ως προϋπόθεσή τον μη αποχαρακτηρισμό σου από συνεργάσιμου).

Περιλαμβάνει:

  • Τα σταθερά στοιχεία του δανειολήπτη και της σύμβασης του δανείου του.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας: της προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του τηλεφωνικού αριθμού,
  • Τα στοιχεία της οικογενειακής και επαγγελματικής κατάστασης
  • Τα στοιχεία μηνιαίου εισοδήματος (μισθός-σύνταξη, επιδόματα, εισοδήματα απο ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία
  • Την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας
  • τη δήλωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, αυτοκίνητα, μετοχές κ.α)
  • τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση και σε ΄άλλους ιδιώτες
Προηγούμενη Σελίδα
Τι συμβαίνει αν έχω καθυστερήσει τις πληρωμές μου για 60 ημέρες
Πρότυπο Έντυπο
Επισυνάπτεται το Πρότυπο έντυπο Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΚΔΤ (Αριθμ.απόφ. 195/1/29.07.2016 ΦΕΚ Β’ 2376/02.08.2016). Το πρότυπο έντυπο βρίσκεται στο Παράρτημα 1.
Εντυπα ανα τράπεζα
Τα έντυπα ΤΟΚ αναρτημένα στις ιστοσελίδες των 4ων συστημικών τραπεζών
Οδηγίες
Επισημάνσεις και οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΟΚ