Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία

Από τις 3/8/2020 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ενστάσεις κατά απορριπτικής απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ καθώς και της επιδότησης , υποβάλλονται μόνο στην πλατφόρμα και συγκεκριμένα στο πεδίο Βοήθεια – Υποβολή ερωτήματος, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

Νέο!
Επεκτείνεται για 3 μήνες, η υφιστάμενη 9 μηνών κρατική επιδότηση δόσεων δανείων που αφορά στους υφιστάμενους δικαιούχους του προγράμματος και έτσι θα λάβουν συνολικά επιδότηση για 12 μήνες.
Το ποσό που κρίνει εφεξής, τη ληξιπροθεσμία του οφειλέτη στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, διαμορφώνεται στο ύψος των δύο μηνιαίων δόσεων.

Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα: άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.ά. που επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
• Κρατική επιδότηση στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία
• Κρατική επιδότηση για συνολικά 12 μήνες
• Κρατική επιδότηση έως 90%
• Κρατική επιδότηση σε εξυπηρετούμενα - επιβράβευση συνέπειας και μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Με τις πληρωμές του Οκτωβρίου 2021, ενεργοποιήθηκε η 3μηνη επέκταση της κρατικής επιδότησης.

Οι δικαιούχοι που είχαν ήδη λάβει επιδότηση επί 9 μήνες και δεν έλαβαν πληρωμή τον Οκτώβριο, όφειλαν να καταβάλουν ολόκληρη τη δόση του δανείου τους, όπως ρητά όριζε ο Νόμος 4714/2020. Μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 4842/2021, θεσπίστηκε πλέον η 3μηνη παράταση της επιδότησης. Ως εκ τούτου, θα λάβουν τη δέκατη δόση στα τέλη Νοεμβρίου 2021 και τη δωδέκατη δόση στα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 9μηνη επιδότηση, θα λάβουν 3 μήνες πρόσθετη επιδότηση, μετά το πέρας του 9μηνου τους.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα λάβουν, συνολικά, επιδότηση για 12 μήνες.

Έως 31 Οκτωβρίου 2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

Έως 31 Ιουλίου 21 οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούσαν να προβούν σε επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, συνδεόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων και επιλέγοντας από την καρτέλα «Βοήθεια» την επιλογή «Ερωτήματα».

Αν το ερώτημά σας αφορά στη διακοπή της επιδότησης στο πλαίσιο του ν. 4714/2020, είναι υπό επεξεργασία. Για τη διερεύνησή του αιτήματός σας, θα ελεγχθούν τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από τους πιστωτές ώστε να διαπιστωθεί εάν εκ παραδρομής υπήρξε η διακοπή της επιδότησης. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σφάλματος τότε η επιδότηση θα επανέλθει αυτόματα.

Θεσμικό πλαίσιο, ενημερωτικό υλικό και συχνές ερωτήσεις
Θεσμικό πλαίσιο ένταξης στη διαδικασία επιδότησης δόσης δάνειων με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία πληγέντων από την πανδημία, ενημερωτικό υλικό και συχνές ερωτήσεις