Βήμα 5.1 18μηνη αναστολή καταδιωκτικών μέτρων απο τους πιστωτές

Ναι, το διάστημα των 18 μηνών είναι μεταβατικό. Εφόσον εξασφάλισες, με τα αυστηρά κριτήρια του Νόμου, δικαστική διαταγή 18μήνης προσωρινής απαλλαγής από τις μικροοφειλές σου αυτή συνοδεύεται με την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σου. 

Ο Νόμος προβλέπει ότι:

"Από της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παρ. 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του."

Προηγούμενη Σελίδα
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα που αναφέρεται στα κριτήρια της απαλλαγής μου απο μικροοφειλές 20χιλιάδων