Χρήσιμο Υλικό για τους Πιστωτές

Στην ακόλουθη λίστα περιλαμβάνονται ενημερωτικό υλικό και υποδείγματα αρχείων με οδηγίες συμπλήρωσης, που αφορούν τους πιστωτές:

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Υλικό
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα με το έντυπο υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο ένταξης στη διαδικασία Συναινετικής Ρύθμισης Οφειλών από Δάνεια με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία, τα Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, το Ενημερωτικό Υλικό και τις Συχνές Ερωτήσεις