Χρήσιμο Υλικό για τον Νόμο της Προστασίας Κύριας Κατοικίας και την υποβολή της αίτησης

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε το Θεσμικό Πλαίσιο, Ενημερωτικό Υλικό και Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Προστασίας Κύριας Κατοικίας.

  • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ν. 4605/2019 – Μέρος Ζ΄ (άρθρα 68 – 84)

Θ2 Λειτουργικές προδιαγραφές πλατφόρμας

Θ3 Προσδιορισμός αξίας μεταφορικών μέσων

Θ4 Προσδιορισμός συνεισφοράς Δημοσίου

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ε1 Παρουσίαση νόμου για την προστασία κύριας κατοικίας - μέρος Α

Ε2 Παρουσίαση νόμου για την προστασία κύριας κατοικίας - μέρος Β

Ε3 Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Ε4 Οδηγός χρήσης ΗΠΠΚΚ - Στάδιο δημιουργίας και υποβολής αίτησης

Ε5 Οδηγός χρήσης help desk

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σ1 Συχνές ερωτήσεις Ν. 4605/2019 για την προστασία κύριας κατοικίας

Σ2 Συχνές ερωτήσεις για την αξία μεταφορικών μέσων (ΚΥΑ 39095/2019)

Σ3 Συχνές ερωτήσεις για τη συνεισφορά Δημοσίου (ΚΥΑ 39100/2019)

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού Adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Σύνδεσμος Υποβολής Αίτησης

Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα όπου θα βρω τον σύνδεσμο υποβολής της αίτησης

Υλικό για Πιστωτές

Κάντε κλικ για να μεταβείτε στη σελίδα που επισυνάπτεται έντυπο υλικό και οδηγίες συμπλήρωσης του για τους Πιστωτές