Χρήσιμο Υλικό για τον Νόμο της Προστασίας Κύριας Κατοικίας και την υποβολή της αίτησης

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε το Θεσμικό Πλαίσιο, Ενημερωτικό Υλικό και Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Προστασίας Κύριας Κατοικίας.

  • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 Ν. 4605/2019 (σχετικά άρθρα 68-84)

Θ2 Λειτουργικές προδιαγραφές πλατφόρμας

Θ3 Προσδιορισμός αξίας μεταφορικών μέσων

Θ4 Προσδιορισμός συνεισφοράς Δημοσίου

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ε1 Παρουσίαση νόμου για την προστασία κύριας κατοικίας - μέρος Α

Ε2 Παρουσίαση νόμου για την προστασία κύριας κατοικίας - μέρος Β

Ε3 Παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Ε4 Οδηγός χρήσης ΗΠΠΚΚ - Στάδιο δημιουργίας και υποβολής αίτησης

Ε5 Οδηγός χρήσης help desk

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σ1 Συχνές ερωτήσεις Ν. 4605/2019 για την προστασία κύριας κατοικίας

Σ2 Συχνές ερωτήσεις για την αξία μεταφορικών μέσων (ΚΥΑ 39095/2019)

Σ3 Συχνές ερωτήσεις για τη συνεισφορά Δημοσίου (ΚΥΑ 39100/2019)

*Για την ανάγνωση των αρχείων pdf είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού Adobe Acrobat Reader DC.

Για να το εγκαταστήσετε μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προηγούμενη Σελίδα - Σύνδεσμος Υποβολής Αίτησης

Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα όπου θα βρω τον σύνδεσμο υποβολής της αίτησης