Το κείμενο του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και η Αιτιολογική του Έκθεση

Κατεβάστε τον Νόμο

Κατεβάστε τον Νόμο 4469/2017 "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 62/ 3-5-2017)

Κατεβάστε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου

Κατεβάστε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου όπως κατατέθηκε στη Βουλή την περίοδο της ψήφισης του

Προηγούμενο Βήμα -Βήμα 7

Θέλω να επανέλθω στη σελίδα του τελευταίου βήματος πλοήγησης στις διατάξεις του Νόμου που αφορά τη δυνατότητα δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. 

Κεντρικό Μενού Πλοήγησης στον Νόμο

Θέλω να επανέλθω στο Κεντρικό Μενού πλοήγησης στον Νόμο και να διατρέξω τη διαδικασία και της πρόνοιες του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σε 7 βηματα.