Α. Διευκολύνεις για την καταβολή οφειλών

  • Πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης (Δελτίο Τύπου) που ενεργοποιεί η Κυβέρνηση
  • Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης (Δελτίο Τύπου) για περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο 4 «Αυξημένου Κινδύνου» (επιπλέον των όσων ισχύουν πανελλαδικά)
  • Δίνεται (Δελτίο τύπου) νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για τους πληγέντες από την υγειονομική κρίση. Βλ. σχετικά παραδείγματα.
  • Δίνεται παράταση (Δελτίο τύπου) της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών.
  • Δίνεται (Δελτίο τύπου) η δυνατότητα για τρίμηνη αναστολή πληρωμής δόσεως οφειλών πού έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/⁠2019), του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν. 4469/⁠2017) και του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/⁠2010).
  • Δίνεται (Δελτίο τύπου) η δυνατότητα για έκπτωση 25% επί των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.

Β. Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων

  • Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων καθώς και οι εργασίες που αναστέλλονται έως 7/12/2020 (ΦΕΚ 5255/Β΄/28-11-2020)
  • Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων καθώς και οι εργασίες που αναστέλλονται έως 30/11/2020 (ΦΕΚ 4899/Β΄/6-11-2020)
  • Έχουν ανασταλεί προσωρινά και για χρονικό διάστημα από 16 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2020:
    α) Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για την παράταση της αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Για το εν λόγω πλαίσιο έχει επισημανθεί η χορήγηση παρατάσεων στο σύνολο των διαδικασιών,
    β) Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων προς τα δικαστήρια για τη χορήγηση δικαστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της προστασίας της κύριας κατοικίας (Ν. 4605/2019).

Γ. Πλειστηριασμοί

  • Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629), αναστέλλονται έως 7/12/2020, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών (ΦΕΚ 5255/Β΄/28-11-2020)
  • Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342), αναστέλλονται έως 30/11/2020, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών (ΦΕΚ 4899/Β΄/6-11-2020)
  • Με το άρθρο 3 του ν.4728/2020 αναστέλλονται για ένα έτος, πλειστηριασμοί και κατασχέσεις επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων στις πληγείσες περιοχές (ΦΕΚ Α΄/186/29.09.2020)
  • Αναστέλλονται με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών οι πλειστηριασμοί έως 31/12/2020 για τους ευάλωτες δανειολήπτες.
  • Με το άρθρο 74 παρ. 11-16 του Ν. 4690/2020, ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα διενεργηθούν οι πλειστηριασμοί που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-2020, αλλά και αυτοί που είχε προγραμματισθεί να γίνουν από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Ιουλίου 2020. Σημειώνεται ότι τον μήνα Αύγουστο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία οι πλειστηριασμοί δεν διεξάγονται ούτως ή άλλως, οπότε όλοι οι πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Περισσότερα...