Διάρθρωση της ΕΓΔΙΧ

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαρθρώνεται ως εξής:

α) Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

β) Κεντρική Υπηρεσία:

 • Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
 • Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
 • Διεύθυνση Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών:
  • Τμήμα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφοριακού Υλικού
  • Τμήμα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ.
 • Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Παροχής Οικονομικών Συμβουλών
 • Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων

γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες

Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τμήματος, ορίζονται τριάντα (30) Κέντρα Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

Προηγούμενη Σελίδα
Επιστροφή στο Μενού της Ειδικής Γραμματείας
Εθνική Στρατηγική
Τι περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στις οποίας το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνδράμει η ΕΓΔΙΧ?
ΚΥΣΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο υπάγεται η Ειδική Γραμματεία