Διάρθρωση της ΕΓΔΙΧ

Προηγούμενη Σελίδα
Επιστροφή στο Μενού της Ειδικής Γραμματείας
Εθνική Στρατηγική
Τι περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στις οποίας το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνδράμει η ΕΓΔΙΧ?
ΚΥΣΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο υπάγεται η Ειδική Γραμματεία