Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Με βασικό πυλώνα το ήδη ολοκληρωμένο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης, που έχει ως κορωνίδες

  • τον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη ή Νόμο Σταθάκη για τα νοικοκυριά & τους ελεύθερους επαγγελματίες

και

  • τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις,

η ΕΓΔΙΧ έχει ως αποστολή:

  • την οργάνωση και τη διαμόρφωση της πολιτικής για την εξατομικευμένη ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες τις πρόνοιες και τις λύσεις που ήδη έχουν προβλεφθεί στους Νόμους για τη διευθέτηση των χρεών τους με την παράλληλη, κατά περίπτωση υποστήριξη τους στην προσπάθεια τους να απεγκλωβιστούν από το πρόβλημα της υπερχρέωσης 
  • την περαιτέρω υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του Εθνικού προβλήματος Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους , το οποίο έχει αγγίξει το 126% του ΑΕΠ. 

καθώς και

  • τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αρμόδιων ή εμπλεκόμενων φορέων
     
Αρχική Σελίδα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Αρμοδιότητες ΕΓΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για τις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας
Εθνική Στρατηγική
Τι περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στις οποίας το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνδράμει η ΕΓΔΙΧ?
Διάρθρωση της ΕΓΔΙΧ
Εσωτερική Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους
ΚΥΣΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο υπάγεται η Ειδική Γραμματεία
Μήνυμα του Ειδικού Γραμματέα
Διαβάστε το μήνυμα του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους