Η Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους

Η Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους η περιλαμβάνει πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

 • για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού δια της προώθησης κανόνων αποπληρωμής οφειλών στο μέτρο των δυνατοτήτων των οφειλετών και την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων (αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη ή Ν.Σταθάκη),
 • για την δια ζώσης ενημέρωση και υποστήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου γραφείων 
 • για τη διάνθιση των δυνατοτήτων των Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων να χειριστούν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων μέσω
  • του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών που αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τη διαπραγμάτευση ρύθμισης της αποπληρωμής καθυστερούμενων οφειλών μεταξύ των Ιδρυμάτων και των υπερχρεωμένων πολιτών και μικρών επιχειρήσεων
  • της παρακολούθησης τήρησης Επιχειρησιακών Στόχων και Στρατηγικών Πλάνων των Τραπεζών για την απομείωση των κόκκινων δανείων
  • για τη δημιουργία οριοθετημένης και κανονισμένης δευτερογενούς αγοράς δανείων με προστασία των δανείων που έχουν ως εξασφάλιση της πρώτης κατοικίας των ευρισκόμενων σε οικονομική δυσχέρεια οφειλετών
 • για την εξεύρεση λύσεων σε εξωδικαστικό επίπεδο μέσω της νομοθέτησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών που αφορά την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε μία διαδικασία που οδηγεί στη ρύθμιση του συνόλου των Δημοσίων και Ιδιωτικών οφειλών με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής της επιχείρησης
 • για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Πλαισίου
Προηγούμενη Σελίδα
Επιστροφή στο Μενού της Ειδικής Γραμματείας
Διάρθρωση της ΕΓΔΙΧ
Εσωτερική Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους
Αρμοδιότητες ΕΓΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για τις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας
ΚΥΣΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο υπάγεται η Ειδική Γραμματεία